De ontdekking van de geeuw

Boek

 

GAAP! is voortgekomen uit het onderzoek naar de geeuw dat Wolter Seuntjens sinds 1986 als levenstaak uitvoert. Dit onderzoek ontstond op het moment dat de schrijver zich verwonderde over onverwachte en ongepaste geeuwen van gesprekspartners.

Al spoedig na het begin van zijn onderzoek vielen hem twee dingen op: ten eerste bleek de geeuw een uiterst mysterieus verschijnsel waarover maar heel weinig feitelijk bekend is. Ten tweede merkte hij dat bij het weinige dat over het gapen met wetenschappelijke zekerheid gezegd mag worden het erotische een zekere rol speelt.

Deze twee opmerkelijke bevindingen zetten de schrijver van dit boek aan tot het verder ontsluieren van de gaap. Seuntjens behoort daarmee tot de selecte groep van chasmologen ofwel gaapdeskundigen. In GAAP! presenteert de schrijver een aantal resultaten van zijn onderzoek als inleiding tot de chasmologie.

Het nieuwe inzicht dat GAAP! brengt is de theorie dat het gapen een erotische en seksuele dimensie heeft.

Een nieuw idee is kwetsbaar. Het kan geboren worden door een geeuw, maar het moet stevig opgevoed worden. Voor die opvoeding zet GAAP! de eerste stap.

Wolter Seuntjens

wolter_seuntjens.jpg

Online bestellen

Bestel het boek online op www.deboekenmakers.nl.

Website door Whirlwind Internet